Hebben honden emoties?

Hebben honden emoties? Natuurlijk! En hondenbezitters zijn meestal in staat om de stemmingen van hun metgezel te onderscheiden aan de hand van lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, geluiden die hij maakt en zelfs de manier waarop hij beweegt. Instinctief weten we of onze hond opgewonden, blij, verdrietig, gefrustreerd of angstig is.

Er wordt onder ethologen evenwel druk gediscussieerd over deze vraag, vooral omdat het erg moeilijk is om emoties te kwantificeren of te meten. Terwijl uw hond duidelijk een rijk emotioneel leven heeft, kunnen wetenschappers niet precies bepalen in welke mate ze gelukkig of bang zijn. Velen van hen hebben er dan ook voor gekozen om de emoties en de rol die zij spelen in de manier waarop een hond leert zich te gedragen of zich uit te drukken, te negeren.

Wat verstaan we onder emoties?

Emoties zijn gevoelens die ervoor zorgen dat honden reageren op een gebeurtenis of een situatie en het is ook de manier waarop ze zich voelen nadat ze zo hebben gereageerd. Zo kan bijvoorbeeld de negatieve emotie van angstige honden ertoe aanzetten om zich te verdedigen, terwijl de positieve gevoelens van contact en aanrakingen kunnen helpen bij het vormen en onderhouden van relaties met andere leden van een groep. Emoties kunnen worden onderverdeeld in positieve en negatieve emoties en kunnen een stijgende of een dalende intensiteit hebben. Als bijvoorbeeld de vreugde van een dier toeneemt, verandert het plezier in vrolijkheid en opwinding, terwijl frustratie kan omslaan in woede en angst en vrees in angst en ontzetting. Dieren met gedragsproblemen hebben vaak de neiging naar een extreme emotie te gaan op het moment dat zij hun problematische gedrag vertonen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat alle zoogdieren, inclusief honden, zeven emotionele basissystemen hebben waarmee ze reageren op informatie die via de zintuigen naar de hersenen wordt overgebracht. Deze zeven systemen omvatten met name een zoeksysteem om voedsel op te sporen, een angstsysteem om te reageren op gebeurtenissen die onbekend zijn en die mogelijk gevaarlijk zijn, een systeem om te spelen en een verzorgingssysteem om een nageslacht groot te brengen en belangrijke sociale banden te vormen.

Sommige zones van het menselijk brein kunnen complexere emoties zoals liefde, schaamte, minachting, angst enzovoort verwerken. Hoewel we honden niet in verband brengen met deze "hogere emoties", betekent dit niet dat ze fundamentele emoties zoals vreugde, verdriet, boosheid en angst niet op dezelfde manier als wij kunnen voelen.

Moderne ethologen beseffen dat emoties van cruciaal belang zijn om dieren te begrijpen, ook al lijkt het onmogelijk om deze emoties nauwkeurig te meten. Ze baseren zich op emoties om gedragsproblemen bij huisdieren te behandelen.

Emotionele problemen

Door in te zien dat honden emoties hebben kan vooruitgang worden geboekt in andere gebieden, waaronder de behandeling van gedragsproblemen zoals agressiviteit, overmatige verzorging en zenuwachtigheid. In het algemeen gebeurt een evaluatie in drie stappen:

  • Een emotionele evaluatie van de hond op het moment dat een probleem wordt vastgesteld.
  • Een evaluatie van de gemoedstoestand van de hond, zijn stemming en zijn gedrag in het algemeen.
  • Een grondige evaluatie waarin precies wordt bepaald welke interne of externe factoren bijdragen tot het voortbestaan van probleemgedrag, ondanks talrijke pogingen om het uit te roeien.

In plaats van alleen hun gedrag te observeren houden ethologen rekening met de emoties die honden voelen om te proberen een doeltreffendere oplossing te bieden voor deze problemen.