Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Jean Christophe

Senior diervoedingsdeskundige en Regulatory Affairs Specialist @ Purina

Jean Christophe
Hoe wordt het gemaakt

Hoe wordt het gemaakt

Ga naar het onderdeel >

Wat is biologische dierenvoeding?

De EU-verordening inzake biologische productie definieert de regels voor biologische productie en de etikettering van biologische producten, inclusief dierenvoeding. Deze regels omvatten elke fase van het productieproces, van zaden tot aan de uiteindelijk verwerkte voedingsmiddelen. Biologisch produceren houdt in dat de EU-regelgeving omtrent biologische landbouw in acht moet worden genomen.

De EU-regels zijn ontworpen om het milieu te beschermen, de biodiversiteit te behouden en het vertrouwen van consumenten in biologische producten te verbeteren. 
Biologische landbouw is een landbouwmethode die gericht is op het produceren van voedsel met behulp van natuurlijke stoffen en processen. Dit betekent dat biologische landbouw over het algemeen een beperkte impact heeft op het milieu, aangezien hierbij een verantwoord gebruik van energie en natuurlijke grondstoffen wordt gestimuleerd, het behoud van biodiversiteit en regionaal ecologisch evenwicht, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en bescherming van de waterkwaliteit.

De regels hebben betrekking op alle onderdelen van biologische productie en zijn gebaseerd op een aantal basisprincipes, zoals:
•    verbod op het gebruik van GMO's;
•    verbod op het gebruik van ioniserende straling;
•    beperken van het gebruik van kunstmatige meststoffen, bestrijdingsmiddelen en pesticiden;
•    verbod op het gebruik van hormonen en beperken van het gebruik van antibiotica, en alleen wanneer noodzakelijk voor de gezondheid van dieren.
Daarnaast hebben de regels voor biologische landbouw een gunstige invloed op dierenwelzijnsnormen en worden boeren vereist om de soortspecifieke behoeften van dieren in acht te nemen.

Verwerkt dierenvoeding valt ook onder de EU-categorie voor voedsel. Om die reden zijn de betreffende regels van toepassing en mag dierenvoeding als biologisch worden aangeduid wanneer dit voldoet aan een reeks strenge regels met betrekking tot certificering, etikettering en samenstelling.

Certificering:
• De gebruikte grondstoffen en de fabrikant moeten zijn gecertificeerd door een biologische certificeringsinstantie.
• Recept en etiket moeten door dezelfde instantie zijn gecertificeerd.
• De volledige toeleveringsketen, inclusief distributiecentrum, moet als biologisch zijn gecertificeerd.

Etikettering:
• Op het etiket mag BIO worden vermeld wanneer het product voldoet aan de EU-regelgeving.
• Als het product voldoet aan de EU-regels, dan mag het groene EU-logo in de vorm van een blad (zie hieronder) worden gebruikt. Er mogen ook lokale logo’s worden gebruikt wanneer het product voldoet aan de nationale normen.
• Biologische ingrediënten moeten worden gemarkeerd in de lijst met informatie over de samenstelling.

Samenstelling:
• 95% van de droge stof van het product en 100% van de ingrediënten van agrarische oorsprong moeten zijn gecertificeerd als biologisch.
• Er mag een aantal niet-biologische ingrediënten worden gebruikt, maar alleen wanneer deze op de positieve lijst staan van de EU-verordening.
• Toevoegingsmiddelen zoals vitaminen kunnen ook worden gebruikt om een product compleet te maken, mits deze toevoegingen ook op de positieve lijst staan van de EU-verordening.

Hoewel we zijn begonnen met het opnemen van biologische dierenvoeding in ons productaanbod, brengt de productie van biologisch diervoer veel uitdagingen met zich mee.

• Beschikbaarheid van grondstoffen: minder dan 2% van het land wordt momenteel gebruikt voor biologische productie wat betekent dat ons leveranciersbestand beperkt is; bovendien zijn biologisch geteelde gewassen kwetsbaarder.
• Productie in een diervoederfabriek is minder flexibel, met name wanneer dezelfde lijn wordt gebruikt voor biologische en conventionele producten. De reden hiervoor is dat de productielijn moet worden schoongemaakt voordat de biologische producten worden geproduceerd, om te voorkomen dat conventionele ingrediënten in het biologische recept terechtkomen.
• De productiekosten van biologische producten zijn hoger dan de kosten van conventioneel diervoer doordat het proces dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving veeleisend is en biologische en conventionele grondstoffen in de gehele toeleveringsketen van elkaar gescheiden moeten worden gehouden.
• Om compleet en uitgebalanceerd diervoer te maken moeten we een aantal toevoegingen opnemen in de recepten (zoals vitaminen of mineralen) die niet als biologisch zijn gecertificeerd omdat ze synthetisch zijn (maar wel identiek aan natuurlijk).