Doofheid

Een kat met een perfect gehoor draait zijn kop in de richting waar hij een geluid waarneemt en richt zijn beweeglijke oren in de precieze richting waarvan het geluid volgens hem komt. Een kat die dit gedrag niet vertoont kan doof zijn. Blijvende doofheid kan worden veroorzaakt door een genetische ziekte wegens degeneratieve problemen, of als gevolg van infecties van het binnenoor. Veel witte katten worden doof geboren. Doofheid die wordt veroorzaakt door een infectie aan het uitwendige of het binnenoor door oorsmeer of door parasieten is vaak van voorbijgaande aard. In het algemeen past een kat zich perfect aan zijn doofheid aan.

  • De veiligheid van uw kat primeert: probeer situaties te vermijden waarin het afnemen van zijn gehoor of zijn doofheid gevaarlijk zou kunnen zijn. Laat hem bijvoorbeeld niet vrij rondlopen op plaatsen waar veel verkeer is, waar het gras wordt gemaaid of waar een hond zit te blaffen.
  • Vervang stemsignalen door verschillende duidelijke en makkelijk te herkennen handgebaren. Belangrijk is dat u ze op een systematische manier gebruikt. 's Avonds kunt een zaklamp gebruiken om uw kat duidelijk te maken dat zijn maaltijd op hem wacht.
  • Probeer ook trillingen uit te zenden, bijvoorbeeld door met de voet op de grond te tikken of door krachtig met de handen te klappen in de buurt van uw kat. Wanneer hij reageert op een handsignaal of een trilling door zich naar u te draaien, geef hem dan een beloning.
  • Probeer zoveel mogelijk visueel contact met uw kat te hebben.
  • Vergeet niet dat een dove kat niet in staat is om dreiging- of aanvalssignalen van dieren die in zijn buurt komen op te vangen. Vermijd dus conflicten met andere katten of honden.
  • Doe uw kat een gemakkelijk afneembare halsband aan waarop uw naam, adres en het telefoonnummer van uw dierenarts alsook "ik ben doof" vermeld staan.
  • Het is misschien veiliger om het territorium van uw kat te beperken tot een omheinde tuin.