Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.

Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn de meest urgente milieu-uitdagingen van onze tijd. Voedselsystemen dragen bij aan 80% van de wereldwijde ontbossing en zijn verantwoordelijk voor 29% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (GHG). Het aanpakken van dit probleem vereist dringende actie en het is de verantwoordelijkheid van iedereen om de schadelijke impact die het productieproces op de planeet kan hebben, ongedaan te maken. We zijn op weg om de impact van onze activiteiten te verminderen, met een duidelijk doel om tegen 2050 Netto Nul broeikasgasemissies te hebben. Onder ons moederbedrijf Nestlé zijn we op weg om de impact van onze activiteiten te verminderen, waarbij Nestlé een duidelijk doel stelt om in 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen te bereiken.

 

We hebben een missie om onze impact op de planeet te verminderen, met de ambitie om tegen 2050 Netto Nul broeikasgasemissies te bereiken en onze reis naar bodem- en oceaanregeneratie te beginnen.

Kerstin Schmeiduch, Hoofd Corporate Comms en Duurzaamheid voor Purina Europe.

Het bereiken van Netto Nul-emissies is een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidstraject

Het bereiken van Netto Nul-emissies is een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidstraject

Het bereiken van lagere emissies zal gepaard gaan met aanzienlijke veranderingen die ons bedrijf zullen transformeren. In de toekomst zullen we ons concentreren op vier belangrijke gebieden voor versnelde actie richting dit doel.

Inkoop en regeneratie

Inkoop is een cruciaal onderdeel van het verminderen van onze Netto Nul-reis en het implementeren van nieuwe manieren om ingrediënten te telen kan ons hierbij helpen. Daarnaast willen we verder gaan dan alleen het verminderen van onze impact en toewerken naar een regeneratieve aanpak.

Regeneratie banner voor Purina Duurzaammheid
Onze regeneratiereis voortzetten
Terwijl we onze reis naar Netto Nul voortzetten, samen met onze andere op duurzaamheid gerichte initiatieven, zijn we toegewijd om ons niet alleen te concentreren op het verminderen van onze impact, maar ook op het herstel van hulpbronnen. Op onze reis naar regeneratie willen we verder gaan dan het beschermen van de natuurlijke omgeving, met als uiteindelijk doel het mogelijk maken van gesloten kringloopsystemen die natuurlijke hulpbronnen actief kunnen terugvoeren naar de planeet. Het herstel van bodem- en oceaanecosystemen is een van onze verplichtingen en we hebben onszelf duidelijke doelen gesteld die tegen 2030 moeten zijn vastgesteld.
Persoon die aarde vasthoud in haar handen
Het voordeel van regeneratieve landbouw
Regeneratieve landbouw is een holistische landbouwbenadering die tot doel heeft de bodem van landbouwgrond en het bijbehorende ecosysteem te behouden en te herstellen. Regeneratieve landbouw is gericht op het verbeteren van de bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid en heeft meerdere voordelen. Deze voordelen omvatten het vastleggen van koolstof uit de atmosfeer en het vastleggen ervan als koolstof in bodems en plantaardige biomassa. Hierdoor wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd en wordt landbouwgrond beter bestand tegen klimaatverandering.
Groene algen in de oceaan
Oceaan regeneratie
Oceaanregeneratie kan helpen overtollige koolstofdioxide en andere verontreinigende stoffen (zoals emissies van kunstmest) te verwijderen door emissies in zeewier op te vangen en op te slaan in de zeebodem.

Productie en logistiek

Het is geen verrassing dat productie- en logistieke processen broeikasgasemissies veroorzaken. Onze focus op het efficiënter maken van de manier waarop we onze producten maken, het soort energie dat we gebruiken om onze fabrieken te laten draaien, op het efficiënter maken van onze producten van A naar B, draagt allemaal bij aan onze Netto Nul-ambitie.

Efficiënte productie en logistiek stimuleren
Efficiënte productie en logistiek stimuleren
We verminderen de impact van onze activiteiten door onder meer het terugdringen van afval naar stortplaatsen voor onze fabrieken tot nul, en het beoordelen van mogelijkheden met onze leveranciers om technologie te gebruiken die kan helpen onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat we kunnen werken aan het bereiken van netto nul. Zo onderzoeken we manieren om met behulp van warmtepomptechnologie gas om te zetten in elektriciteit. Als onderdeel van Purina's duurzaamheidsreis, bouwen we ook aan een slanker logistiek netwerk door meer ladingen te vullen en meer directe leveringen te doen om het aantal afgelegde kilometers over ons Europese transportnetwerk te verminderen. Andere efficiëntieverbeteringen zijn onder meer het gebruik van technologie om voertuigen te vullen en reizen efficiënter te plannen, en over te stappen op routes met een lagere uitstoot, zoals het spoor en de scheepvaart. We hebben ons aangesloten bij de European Clean Truck Alliance, via Nestlé, die werkt aan het verminderen van de klimaatimpact van vrachtwagentransport in Europa.
Hernieuwbare elektriciteit
Hernieuwbare elektriciteit
Bij Purina kopen al onze Europese fabrieken al 100% hernieuwbare elektriciteit.
Hernieuwbare elektriciteit kan worden opgewekt via verschillende bronnen, waaronder windenergie, zonne-energie en waterkracht. Onze Purina-fabrieken kopen op verschillende manieren hernieuwbare elektriciteit in.

Transformatie van ons productportfolio

De ingrediënten die we gebruiken zijn de belangrijkste bijdragers aan de uitstoot van broeikasgassen voor onze merken, inclusief de manier waarop ze worden geproduceerd en verwerkt. We zullen de komende jaren actie ondernemen om onze recepten opnieuw uit te vinden, met als doel onze impact te verminderen door beter gebruik en keuze van hulpbronnen.

Consumenten blijven van Purina verwachten dat het de beste producten levert die hun huisdieren gezondheid, smaak en plezier bieden en we hebben alle intentie om de kwaliteit van onze producten te behouden. Het is de kern van ons werk om huisdiervoeding van hoge kwaliteit te blijven leveren en tegelijkertijd onze impact op het klimaat te verminderen. Klik op onderstaande ingrediënten om meer te weten te komen over enkele van onze initiatieven.

Verpakking

Het transformeren van onze verpakkingen speelt een sleutelrol in onze Journey to Netto Nul. Het verbeteren van de recycleerbaarheid en herbruikbaarheid van onze diervoederverpakkingen helpt niet alleen om verpakkingsafval te verminderen, maar maakt verpakkingen ook gemakkelijker recyclebaar, wat de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen.

 

We blijven ons inzetten om 100% van onze verpakkingen te ontwerpen voor recycling. Tegen 2025 verwachten we dat meer dan 95% daarvan zal zijn. (in overeenstemming met de nieuwe formulering van toewijding die we hebben afgestemd met Nestle)

Cedric Moulin, Packaging Platform Manager voor Purina Europe

In de toekomst zullen we ons richten op het verminderen van verpakkingen voor eenmalig gebruik en ernaar streven dat al onze verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar zijn. Onze ambitie is nog steeds dat 100% van onze plastic verpakkingen ontworpen zal zijn voor recycling. Tegen 2025 verwachten we dat meer dan 95% We streven er ook naar om het gebruik van nieuw plastic met een derde te verminderen voor 2025. En we werken eraan om zowel het aantal verschillende materiaallagen als de complexiteit van die materialen te verminderen, zodat onze verpakkingen gemakkelijker te recyclen zijn. vermindering van het gebruik van nieuwe kunststoffen en toename van het gebruik van gerecycleerde materialen draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Zelfs als al onze verpakkingen zijn ontworpen voor recycling, is het natuurlijk nog steeds essentieel dat de juiste infrastructuur bestaat voor lokale overheden om verpakkingen in te zamelen en te recyclen om het proces te voltooien. En zelfs daar waar die lokale infrastructuur bestaat, is soms ook een helpende hand nodig van de mensen die onze producten kopen, bijvoorbeeld door verpakkingen te scheiden of langs te gaan bij de kringloopbank.

Ontdek meer

In samenwerking met leveranciers creëren we nieuwe, minder complexe verpakkingsmaterialen. Bijvoorbeeld Gourmet Mon-Petit Intense maaltijdzakjes en Felix Soups mono-materiaal maaltijdzakjes gebruiken slechts één type materiaal en zijn ontworpen voor recycling. (1) Tegelijkertijd hebben we ook alternatieve verpakkingsoplossingen onderzocht, zoals een proefproject met navulbare dispensers in Zwitserland. (2) Om ons te helpen bij het recyclen, vind je de informatie voor de meeste van onze producten in de onderstaande link! Meer dan 78% van onze producten is al ontworpen om recyclebaar te zijn. Heb geduld, we werken aan de rest!

Ontdek meer

Onze beloften
Onze beloften
Je kunt al onze verplichtingen voor huisdieren, mensen en de planeet hier ontdekken.
Off