Your Pet, Our Passion.
Phil

Inkoopmanager @ Purina

Phil
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Ga naar het onderdeel >

Zorgen voor het dierenwelzijn in onze toeleveringsketens

Wij zetten ons in om het welzijn van boerderijdieren in onze wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren. Ook erkennen wij de wezenlijke link tussen dierenwelzijn en de gezondheid van dieren bestemd voor de voedselproductie. Het is onze stellige overtuiging dat robuuste normen ten aanzien van de gezondheid van boerderijdieren en dierenwelzijn zowel een direct als indirect effect kan hebben op de kwaliteit en veiligheid van voedsel.

In 2012 hebben wij ons verbonden aan het Farm Animal Welfare-project van de Wereldorganisatie voor diergezondheid, waarin wij een actieve rol blijven spelen.

Als onderdeel van onze inspanningen om het welzijn van boerderijdieren te verbeteren, werken wij samen met onze toeleveringspartners aan de traceerbaarheid van de dierlijke materialen die wij betrekken. Verder proberen wij via ons monitoringprogramma een beter beeld te krijgen van hoe het op dit moment met het welzijn van boerderijdieren is gesteld. Zo kunnen wij een basis voor voortdurende verbetering vaststellen. Vanuit deze inspanningen ondernemen en ondersteunen wij acties die de gezondheid en het welzijn van dieren bevorderen en praktijken die in strijd zijn met de 'Vijf Vrijheden' van dieren uitbannen:

  •  Vrijheid van honger, dorst en ondervoeding.
  •  Vrijheid van angst en stress.
  •  Vrijheid van lichamelijk en thermisch ongemak.
  •  Vrijheid van pijn, verwonding en ziekte.
  •  Vrijheid om normaal gedrag te vertonen.

Wij staan volledig achter het werk van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) om deze 'Vijf Vrijheden' in de wereldwijde voedselketen door te voeren.

Daarnaast gebruiken wij het Responsible Sourcing Assessment Protocol (beoordelingsprotocol voor verantwoorde inkoop), ontwikkeld door onze moedermaatschappij Nestlé in samenwerking met World Animal Protection, als een manier om de status van agrarische bedrijven en hun praktijken te beoordelen. Dit omvat onder andere de wijze waarop dieren worden gefokt, gevoerd, gehuisvest, vervoerd en geslacht. Dit helpt ons ook bij het selecteren van de juiste leveranciers. Nestlé was het eerste grote voedingsmiddelenbedrijf om een dergelijk samenwerkingsverband met een dierenwelzijn-NGO aan te gaan.