Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Duurzaamheidsmanager @ Purina

Nathalie
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ga naar het onderdeel >

Wat doet Purina om het milieu te beschermen?


In lijn met een overkoepelende belofte van ons moederbedrijf Nestlé streven wij ernaar onze impact op het milieu voortdurend te verkleinen. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 35%, het inkopen van 100% groene stroom voor onze fabrieken en een beleid inzake nul fabrieksafval zijn enkele belangrijke initiatieven waar wij momenteel aan werken.

Dit betekent dat wij continu op zoek zijn naar manieren om de impact van onze industriële activiteiten verspreid over onze productievestigingen te verkleinen. Ook letten wij hierbij op de distributie van onze producten. Wij kijken naar manieren om verbruik te beperken, energie uit duurzame bronnen te stimuleren, broeikasgasemissies terug te dringen en onze afvalstromen te verkleinen door deze zoveel mogelijk te hergebruiken voor andere doeleinden, zoals energie-opwekking.

UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN:

In de afgelopen tien jaar heeft Nestlé, onze moedermaatschappij, veel vooruitgang geboekt met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door onze productieprocessen, en wel met 39% per ton product. Nestlé heeft zich verbonden aan de Science Based Targets voor het terugdringen van broeikasgassen teneinde ons steentje bij te dragen aan de klimaatovereenkomst van Parijs 2015. Wij willen daarom onze broeikasgasemissies in 2020 met 35% hebben teruggebracht (t.o.v. 2010) door verdere verbeteringen door te voeren op het gebied van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie.

In 2016 kreeg Nestlé erkenning van het CDP, voorheen het Carbon Disclosure Project, een non-profitorganisatie die een score verbindt aan de inspanningen van een onderneming om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, klimaatverandering tegen te gaan en vooruitgang hierover op transparante wijze openbaar te maken.

DUURZAME ENERGIE:

Verder heeft Nestlé zich verbonden aan het RE100-initiatief, wat een belofte inhoudt om de elektriciteit voor haar fabrieken 100% uit duurzame bronnen te betrekken. Dankzij deze gedurfde belofte kopen de Europese fabrieken van Purina in Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Duitsland en Polen hun elektriciteit nu al 100% duurzaam in. Ook onze overige fabrieken in Frankrijk en Rusland zijn hiermee bezig en zullen zo snel als praktisch haalbaar is, volgen.

AFVAL:

Nestlé heeft zich ook het volgende doel gesteld: 'zero waste for disposals' in 2020. Onder 'zero waste for disposals' verstaan wij al het materiaal dat een door ons beheerde locatie verlaat om te worden afgevoerd en geen economische of ecologische waarde heeft. Deze belofte houdt in dat wij al ons afval inzetten voor andere doeleinden. Organisch afval kan bijvoorbeeld worden hergebruikt voor de productie van duurzame energie en compost, en overig afval kan worden gerecycled of worden verbrand om energie op te wekken. Vandaag hebben we een grote stap voorwaarts gezet. Inmiddels hebben 12 van onze 14 Purina-fabrieken in Europa het doel van 'zero waste for disposals' bereikt.