Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Duurzaamheidsmanager @ Purina

Nathalie
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ga naar het onderdeel >

Wat is regeneratieve landbouw en wat doet Purina hier aan?

Regeneratieve landbouw omvat een breed scala aan veehouderij- en landbouwmethoden die zijn gericht op het herstellen en duurzaam beheren van een gezonde bodem, door middel van opslag van organische koolstof in de bodem. Dit levert verschillende voordelen op zoals herstel van de bodemvruchtbaarheid (door middel van organisch materiaal), herstel van de biodiversiteit van de bodem, opslag van koolstof uit de atmosfeer in de bodem (koolstofvastlegging), preventie van erosie en een verbeterde waterbeschikbaarheid. Bovendien vermindert het de afhankelijkheid van kunstmest doordat de natuurlijke stikstofcyclus weer wordt opgebouwd voor een goede bodemvruchtbaarheid (bijvoorbeeld door groentes op te nemen in rotatieschema’s en organische meststoffen te gebruiken).

Regeneratieve landbouw omvat ook conserveringslandbouw dat drie belangrijke principes hanteert:

Maximale bodembedekking

Wanneer de bodem is bedekt met planten, dan wordt de bodem hierdoor beschermd tegen erosie. Wanneer de planten afsterven leveren ze voedingsstoffen voor micro-organismen en wormen die onder de grond leven en een belangrijke taak uitvoeren: ze geven de bodem structuur zonder dat daar machines voor nodig zijn.

Minimale grondbewerking en bodemverstoring

Wanneer na elke oogst de grond wordt bewerkt, wordt bodem verstoord en wordt het leven in de bodem gedood (schimmels, bacteriën, regenwormen, etc.), en komt er CO2 in de atmosfeer terecht. Door minder grondbewerking kan koolstof beter worden vastgehouden, wordt de biodiversiteit gestimuleerd en kunnen waterreserves beter worden vastgehouden. Dit maakt deze werkwijze beter voor het milieu.

Diversificatie door afwisseling van gewassen

Het afwisselen van gewassen ondersteunt de weerbaarheid van het systeem door ziekten te voorkomen en de behoefte aan extra meststoffen te verminderen, dit is mogelijk doordat verschillende planten verschillende voedingsstoffen gebruiken en ook weer herstellen.

Regeneratieve landbouw heeft meerdere voordelen: voorkomen van bodemerosie, verbetering van de waterkwaliteit en -beschikbaarheid, herstellen van de biodiversiteit, en broeikasgasreductie cq. CO2-opslag ter voorkoming van onder meer opwarming van de aarde.

Bij Purina in Europa lopen momenteel een aantal proefprojecten met als doel het in de praktijk trainen en ondersteunen van boeren bij de implementatie van regeneratieve landbouw en hen inzicht geven in de langetermijnvoordelen voor hun boerderij. Een ander doel van deze programma’s is berekenen hoeveel koolstof daadwerkelijk kan worden voorkomen en in de bodem kan worden opgeslagen door deze werkwijzen toe te passen, en daarnaast te weten komen wat er nodig is om te verzekeren dat dit model aantrekkelijk is voor boeren om over te stappen op deze regeneratieve manier van werken. We doen actief onderzoek naar nieuwe manieren om onze proefprojecten verder uit te breiden op de belangrijkste productielocaties van onze ingrediënten.

Lees het volgende deel om meer te weten te komen over wat we doen om ons waterverbruik bij Purina te verminderen.