Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Dagmar

Manager Voedselveiligheid en dierenarts @Purina

Dagmar
Purina Ingrediënten

Purina Ingrediënten

Ga naar het onderdeel >

Granen en mycotoxine-vergiftiging bij huisdieren

Mycotoxinen zijn stoffen die van nature voorkomen in graan en andere plantaardige gewassen en die als zodanig niet te vermijden zijn. Er zijn echter verschillende soorten mycotoxinen en het effect ervan varieert afhankelijk van het type en de hoeveelheid die een dier binnenkrijgt. Bij Purina werken wij daarom nauw samen met onze leveranciers om ons graan en onze eindproducten zorgvuldig te testen en te controleren. Onze diervoeding is daardoor volstrekt veilig.

Mycotoxinen zijn stoffen die worden aangemaakt door bepaalde schimmels in verschillende voedingsmiddelen, waaronder groente en graan. Deze stoffen vermenigvuldigen zich tijdens de teelt in het veld of tijdens de opslag in silo's en de groei is deels afhankelijk van de klimaatomstandigheden, zoals de temperatuur en luchtvochtigheid. Praktisch gezien is het niet mogelijk de aanwezigheid van natuurlijk voorkomende mycotoxinen in bepaalde planten en landbouwproducten te voorkomen.

Er zijn veel verschillende soorten mycotoxinen en het effect ervan is afhankelijk van het type en de ingenomen hoeveelheid en of mensen of dieren het hebben binnengekregen. Sommige mycotoxinen zijn ziekteverwekkers, maar andere soorten, zoals penicilline, hebben juist een positieve uitwerking als onderdeel van een medische behandeling. Een persoon of dier kan mycotoxinen innemen zonder ziek te worden, mits de genuttigde hoeveelheid onder een bepaalde grenswaarde blijft.

In alle gevallen worden onze grondstoffen en eindproducten gedurende alle stadia van de keten zorgvuldig gecontroleerd om de veiligheid van onze diervoeding volledig te waarborgen.

Elke partij grondstof en eindproduct wordt onderworpen aan periodieke inspecties en controles. Wanneer grondstoffen binnenkomen, worden zij direct visueel geïnspecteerd op schimmelvorming. Is hier sprake van, dan wordt de partij onmiddellijk geweigerd om het risico op verontreiniging van andere grondstoffen te beperken. Grondstoffen die de visuele inspectie doorstaan, worden vervolgens onderworpen aan alle relevante en noodzakelijke controles. Wanneer mycotoxinewaarden worden vastgesteld boven de grenswaarden, wordt de grondstof aan de leverancier geretourneerd. Op ons verzoek is de leverancier vervolgens verplicht een plan van aanpak op te stellen om het risico dat het probleem zich opnieuw voordoet te minimaliseren.

Wij doen dit allemaal om de veiligheid en gezondheid van onze producten maximaal te garanderen.