Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Phil

Inkoopmanager @ Purina

Phil
Purina Ingrediënten

Purina Ingrediënten

Ga naar het onderdeel >

Kopen jullie ingrediënten verantwoord in?

Bij Purina doen wij er alles aan om te zorgen dat onze leveranciers op een verantwoorde manier hoogwaardige grondstoffen produceren.

Wij werken al lang samen met onze leveranciers , zodat we een goede traceerbaarheid hebben naar de bron van onze ingrediënten. Ook werken wij samen met leveranciers en externe partners aan het evalueren van onze volledige toeleveringsketen. Zo werken wij met organisaties zoals Proforest en Sustainable Fisheries Partnership om onze handelswijzen te evalueren. Hierdoor lopen wij voorop waar het gaat om verantwoorde inkoop, en werken wij met duidelijke streefnormen. Een van onze beloften op dit gebied is om uiterlijk in 2020 al onze vis en schaal- en schelpdieren verantwoord te betrekken.

Wij werken dagelijks samen met onze partnerorganisaties en ons team zit regelmatig om de tafel met leveranciers. Ook brengen wij bezoeken aan de productielocaties van leveranciers. Dit geeft ons een goed beeld van de wijze waarop onze leveranciers te werk gaan. Hoewel het lastig kan zijn om elke individuele leverancier te bezoeken, omdat sommige van onze producten een zeer complexe toeleveringsketen hebben, werken wij aan nieuwe initiatieven om te zorgen dat onze gehele toeleveringsketen, tot aan het niveau van de boerderij, verantwoord is ingericht.

Het inkooptraject is voor Purina van groot belang. Daarom hebben wij langlopende inkoopstrategieën opgesteld voor de ingrediënten van onze producten, zodat men kan vertrouwen op de manier waarop onze grondstoffen worden betrokken.

Bij Purina moet iedere leverancier die voor ons werkt onze Leverancierscode naleven. Dit zijn basisvoorschriften waarover niet kan worden onderhandeld met betrekking tot mensenrechten, veiligheid en gezondheid op de werkvloer en professionele integriteit. Ook moeten onze leveranciers voldoen aan wettelijke milieu-eisen en voortdurende verbetering van hun milieuprestaties aantonen.

In aanvulling op de Leverancierscode werken wij momenteel ook nauw samen met leveranciers om te voldoen aan onze richtlijnen inzake verantwoorde inkoop van belangrijke grondstoffen zoals vis, schelp- en schaaldieren, vlees, gevogelte en soja. Deze richtlijnen hebben eveneens betrekking op zaken zoals het niet betrekken van ingrediënten uit gebieden die zijn aangemerkt als nieuwe natuurbossen, treffen van maatregelen om gevolgen voor grond- en oppervlaktewater te beperken, terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, bijdragen aan duurzame plattelandsontwikkeling en respecteren van dierenwelzijnpraktijken van boerderij tot fabriek.

 

Klik hier voor meer informatie over de belofte van Purina op het gebied van verantwoorde inkoop.