Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Werken aan een afvalvrije toekomst.

Werken aan een afvalvrije toekomst.

We zijn toegewijd aan het verminderen van afval en het verminderen van onze impact op het klimaat.

Ons doel
  • Onze ambitie is dat tegen 2025 95% van onze verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar zijn.
  • Tegen 2030 zijn nieuwe circulaire ingrediëntenoplossingen geïntegreerd in onze productportefeuille (uitgangspunt 2021).
Hoe het Planetary Boundries Framework onze doelstellingen hebben geïnspireerd

Met onze nieuwe Purina-doelstellingen hebben we de reikwijdte vergroot en een nieuwe ambitie vastgelegd.
Op basis van het Planetary Boundaries Framework (Stockholm Resilience Center) hebben we gekeken naar de gebieden waarop ons bedrijf de meeste impact heeft en hebben wij doelen gesteld voor 6 van de 9 planetaire grenzen. Aangezien de grenzen onderling verbonden zijn, zijn onze acties gericht op een positieve, holistische invloed op de gezondheid van de planeet, om uiteindelijk bij te dragen aan het herstel van onze planeet.

Onze belofte

Waarom het belangrijk is:

De wereldwijde productie van plastics is gestegen van 2 miljoen ton per jaar in 1950 tot meer dan 350 miljoen ton nu. Een groot deel van de plastic verpakkingen die voor levensmiddelen, waaronder dierenvoeding, en dranken worden gebruikt, komt momenteel in de natuur terecht, met name in rivieren en oceanen, waardoor schade wordt toegebracht aan ecosystemen.  Hoewel plastic verpakkingen een belangrijke rol spelen bij de veilige en praktische levering van hoogwaardige voeding voor huisdieren aan de consument, zoeken we naar nieuwe manieren om verpakkingen op een verantwoorde manier te verwijderen. Uiteindelijk willen we in ons hele productieproces toewerken naar een circulaire economie. Hieronder lees je meer over de basistheorie van circulaire economie.

Om het probleem van de plasticvervuiling aan te pakken, moeten we voor een inclusieve en gezamenlijke aanpak kiezen. In lijn hiermee nemen wij stappen in:

  • Ontwikkelen van de verpakking van de toekomst​
  • Vormgeven aan een afvalvrije toekomst​
  • Nieuw gedrag en begrip stimuleren​

Vanaf nu concentreren we ons op het verminderen van wegwerpverpakkingen, met de ambitie dat tegen 2025 100% van onze verpakkingen recyclebaar of herbruikbaar zijn. 

We streven ernaar zowel het aantal verschillende materiaallagen als de complexiteit van deze materialen in onze verpakkingen te verminderen, zodat ze beter recyclebaar zijn.​

Wat is een circulaire economie? 

Oplossingen in het kader van circulaire economie hebben alles te maken met het verminderen van afval dat in ons productieproces wordt gebruikt, waaronder verpakkingsafval, maar ook energieverspilling en afval van ingrediënten. Een voorbeeld: misschien heb je thuis een compostvat. Wanneer je dus aardappelen schilt voor de zondagse maaltijd, gaat de schil niet verloren, maar rechtstreeks het compostvat in, met als doel om de bodem te helpen voeden.  

Zo willen we ook ingrediënten zo goed mogelijk gebruiken. Een voorbeeld hiervan is ons proefproject in Nederland voor Purina AdVENTuROS. Overtollige granen van een brouwerij, die anders zouden kunnen bederven, werden bewaard en gebruikt in het product, waardoor minder afval ontstond. 

In de dierenvoedingsbranche gebruiken we ook dierlijke bijproducten in onze recepten.  Deze ingrediënten, zoals lever en andere organen, hebben een hoge voedingswaarde en leveren onder meer grote hoeveelheden eiwitten waarvan huisdieren kunnen profiteren.  Het gebruik van bijproducten betekent ook dat we potentieel afval uit de veeteelt afnemen door ingrediënten te gebruiken die niet zo vaak door consumenten wordt gegeten. 

Bouwen op Nestlé CSV

Net zoals wij ons inzetten om de levens van huisdieren en degenen die van ze houden te verbeteren, zo zet ons moederbedrijf Nestlé zich in voor een betere kwaliteit van leven en een gezondere toekomst voor individuele personen en gezinnen, te beginnen met de samenleving en de planeet.

Lees meer over Nestlé in de maatschappij

Gourmet Mon Petit, speciaal ontworpen om te worden gerecycled

In september 2019 lanceerden we de eerste volledig recyclebare zakjes in ons met Felix Elke Dag Feest. In mei 2022 hebben we onze eerste volledige range gemaakt om te recyclen.

Deze nieuwe verpakking werd in meer dan 20 Europese landen geïntroduceerd, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Italië. Dit markeert een belangrijke stap in Purina's streven naar 95% herbruikbare of recyclebare verpakkingen tegen 2025. Dit traject gaat begin 2023 verder met de introductie van verpakkingen die 'speciaal (zijn) ontworpen om te worden gerecycled' voor het Felix Soup-assortiment.

Deze nieuwe zakjes vormen het antwoord op een aloude uitdaging voor fabrikanten - hoe kunnen we consumenten eenvoudiger plastic structuren bieden die gemakkelijker te recyclen zijn zonder afbreuk te doen aan de smaak, kwaliteit en veiligheid van het product? 

De verbeterde verpakking is gemaakt van een type plastic (polypropyleen) dat op de meeste markten recyclebaar is, terwijl het materiaal toch de noodzakelijke kwaliteit en veiligheid biedt waarop we trots zijn.

Onze beloften
Onze impact
Onze beloften
Wij willen graag meer doen voor huisdieren, voor de mensen die van hen houden en voor de planeet die we delen. Daarom zetten wij ons in om onze 6 Purina-beloftenn te realiseren.