Your Pet, Our Passion.
Innovatieve voeding voor huisdieren en ingrediënten inkopen via duurzame methoden

Innovatieve voeding voor huisdieren en ingrediënten inkopen via duurzame methoden

Wetenschappelijke innovatie zal altijd centraal staan in onze voedingsexpertise. Wij selecteren de juiste hoogwaardige ingrediënten om ervoor te zorgen dat onze recepten huisdieren voeden en koesteren. Wij werken ook aan een verantwoorde inkoop van onze ingrediënten.

Onze doelstellingen

  • Tegen 2024 lanceren we 20 nieuwe producten die de gezondheid en het welzijn van huisdieren verbeteren (uitgangspunt 2021). ​
  • Tegen 2025 zal 20% van de eiwitten uit granen en groenten afkomstig zijn van regeneratieve landbouwmethoden en tegen 2030 50%.
  • Tegen 2030 zullen wij uitsluitend vis gebruiken die afkomstig is van verantwoorde praktijken (wildvangst en aquacultuur). 

Onze belofte

Waarom het belangrijk is: 

Purina werd opgericht met de belofte van hoogwaardige voeding, getoetste wetenschap en innovatie die de gezondheid en het welzijn van huisdieren kunnen helpen verbeteren. Hoewel voeding altijd centraal zal staan, zullen we ons vooral richten op de ingrediënten die we gebruiken en de manier waarop we ze inkopen. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om onze klanten kwaliteitsvoeding te blijven leveren en tegelijkertijd onze impact op het klimaat te verminderen. Daarom volgen we nauwlettend het aantal van nieuwe producten ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren. We zullen ook bijhouden hoeveel van onze ingrediënten afkomstig zijn van regeneratieve landbouw en verantwoordelijke inkooppraktijken.

Ons standpunt: Purina, onderzoek en voeding

We zijn een bedrijf van huisdiereigenaren en -liefhebbers, van onze wetenschappers en voedingsdeskundigen tot onze marketing- en salesmensen. We vinden het belangrijk om te begrijpen welke behoeften huisdieren hebben qua voeding, gedrag en op sociaal vlak. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ze gezond en gelukkig blijven.

Ons standpunt: Purina, onderzoek en voeding

We zijn overtuigd dat wetenschappelijk bewezen, kwalitatief hoogwaardige voeding essentieel is voor het welzijn van huisdieren. Vanaf de start van Purina en bij al onze activiteiten houden wij ons daarom aan onze merkbelofte van kwalitatief hoogwaardige voeding, wetenschappelijk bewijs en resultaten. Bij Purina draait alles om voeding.

Maar we beseffen ook dat we met onze dierenvoeding de ecologische voetafdruk van Purina kunnen helpen verminderen. Ons streven naar duurzame en herstellende landbouwpraktijken voor onze granen en plantaardige eiwitten, is erop gericht de neerwaartse trend in de bodemgezondheid te keren en de totale koolstofuitstoot van Purina te helpen verminderen.

 

In samenwerking met gerespecteerde partners, toonaangevende dierenartsen wereldwijd en onze deskundigen op het gebied van verantwoord inkopen, zijn wij positief over het vooruitzicht om innovatie te stimuleren die belangrijke vooruitgang oplevert voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren en die onze impact op het klimaat kan helpen verminderen.  We weten dat we onze doelen niet alleen kunnen bereiken. 

Purina experts

Bouwen op Nestlé CSV

Net zoals wij ons inzetten om de levens van huisdieren en degenen die van ze houden te verbeteren, zo zet ons moederbedrijf Nestlé zich in voor een betere kwaliteit van leven en een gezondere toekomst voor individuele personen en gezinnen, te beginnen met de samenleving en de planeet.

Lees meer over Nestlé in de maatschappij 

Regeneratieve landbouw: Wat is dat?

Regeneratieve landbouw is een benadering van de landbouw die erop gericht is de gezondheid en de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren en de watervoorraden en de biodiversiteit te beschermen. Herstel van de bodemgezondheid helpt om meer koolstof in de bodem en plantenbiomassa op te nemen. Gezondere bodems zijn ook beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering en kunnen de opbrengsten verhogen, wat de bestaansmiddelen van de boeren ten goede komt.

Onze Nestlé Responsible Sourcing Standard

Onze Nestlé Responsible Sourcing Standard definieert de manier waarop wij inkopen, met zorg en respect voor individuen, de samenleving en de planeet. Het beschrijft de eisen en werkwijzen die wij samen met derden in onze toeleveringsketen toepassen om een duurzame levering op lange termijn te waarborgen en om de ambitie om onze impact op de hulpbronnen van de planeet voortdurend te verminderen, waar te maken.

Uiteindelijk streven wij ernaar een gedeelde waarde te ondersteunen en daaraan bij te dragen, een gunstig effect te hebben voor mensen, de samenleving en de planeet, en te werken aan voortdurende verbetering om aan de normen te voldoen. Onze standaard gaat verder dan de industrienorm en is gebaseerd op 5 belangrijke principes.

  • We kopen in met zorg en respect voor de planeet, de mensen en de oceanen. 
  • Leveranciers hanteren goede arbeidsnormen en zorgen voor hun werknemers, behouden natuurlijke hulpbronnen en doen op ethische wijze zaken. 
  • Tussenpersonen (organisaties die optreden als tussenpersoon tussen partijen bij onderhandelingen en andere deals) werken met dezelfde beginselen van waarde en respect 
  • Boeren en vissers, de herkomst van onze ingrediënten, verbeteren voortdurend hun werkwijze. 
  • Alle lagen in de toeleveringsketen werken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, controleren voortdurend de naleving van de standaard, maken deze openbaar en verbeteren deze.
Ons beloften
Onze impact
Onze beloften
Wij willen graag meer doen voor huisdieren, voor de mensen die van hen houden en voor de planeet die we delen. Daarom zetten wij ons in om onze 6 Purina-beloften te realiseren.