Honden die aandacht vragen

Honden willen dat wij met hen bezig zijn en vragen dikwijls onze genegenheid. Intelligente of veeleisende honden leren zeer snel hoe ze onze aandacht kunnen trekken en hebben soms de neiging opdringerig te worden en zelfs al te veel aandacht op te eisen.

Veel honden leren hoe ze de aandacht op hen kunnen richten. Daarvoor blaffen ze dan op ongepaste momenten, springen ze en krabben ze met hun poten, bijten ze aan hun lijn, ontvreemden ze een aantal voorwerpen en getuigen ze eveneens van stereotiepe gedragingen zoals rondjes draaien om hun staart te pakken te krijgen of een agressieve houding tonen.

Het gedrag van een hond moet worden "afgeleerd".

Het is voor u nuttig om te weten in welke mate u de buitensporige behoefte aan aandacht van uw hond beloont, zelfs wanneer u niet beseft dat u dat doet. Neem het voorbeeld van een hond die systematisch begint te blaffen als u aan de telefoon bent. Meestal schenkt u niet veel aandacht aan deze storende gewoonte, behalve in de zeer zeldzame gevallen dat u hem het bevel geeft om te zwijgen. In werkelijkheid zal de hond dit bevel interpreteren als een beloning die hem zal aansporen om door te gaan met te blaffen, in tegenstelling tot wat hem werd gevraagd. Waarom? Ten eerste omdat door te blaffen de hond erin is geslaagd om bij u een reactie los te weken als u uw telefoongesprek onderbreekt, en ten tweede omdat als de hond stil blijft, deze houding geen enkele reactie ontlokt op zich en hem zelden een beloning oplevert. Als u deze basisprincipes kent, zal het voor u gemakkelijker zijn om het gedrag van uw hond te corrigeren.

Elementaire training

In het algemeen leren honden elementaire gehoorzaamheidsbevelen na te leven en in de praktijk te brengen, in het bijzonder bevelen zoals "zit", "neer", "blijf" en "aan de voet". Blijf dit soort oefeningen doen! En houd daarbij vast aan enige logica. Zo kunt u tegen uw hond zeggen: "zit" voordat u hem geeft wat hij wenst, aandacht, een aai, voedsel, of om te spelen, maar ook om hem aan te leren om zijn emoties te beheersen in het bijzijn van andere mensen.

Controle met de lijn

Honden die de neiging hebben om tegen mensen op te springen of ver weg te lopen, moeten aan de lijn worden gehouden telkens wanneer hun gedrag tot een probleem kan leiden. Het is beter om dit soort enthousiast gedrag te voorkomen dan dat u naar de lijn moet grijpen wanneer het kwaad is geschied. Als uw hond bijvoorbeeld de neiging heeft om te veel aandacht te vragen van uw gasten, houd hem dan aan de lijn voor u de deur opent. Zo kunt u zijn gedrag onder controle houden en indien nodig corrigeren.

Stimuleer uw hond

Honden die te sterk uw aandacht proberen te trekken hebben soms een fysieke of mentale stimulans nodig. Houd u enkele minuten met uw hond bezig, maar wel herhaaldelijk gedurende de hele dag, en zorg ervoor dat hij vertrouwd raakt met de tekens in uw houding die erop wijzen dat u geen tijd meer voor hem hebt (bijvoorbeeld u keert hem de rug toe, u vermijdt om zijn blik te kruisen, met hem te praten of hem te aaien enzovoort). In elk geval bent u het die beslist wanneer u contact zoekt met uw hond en u bent eveneens degene die beslist wanneer dit contact voorbij is.

De beloning!

Honden leren zeer snel zich op passende wijze te gedragen als hun "correcte" gedrag wordt gevolgd door een beloning of als in plaats daarvan hun "verkeerde" gedrag onbeantwoord blijft.

Als het probleem aanhoudt, vraag dan raad aan uw dierenarts of een gedragsspecialist, vooral als uw hond agressief wordt. Met geduld, begrip en consistentie zult u uw hond goede manieren leren en zal hij minder afhankelijk van u worden.