Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren
13/09/2018

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Voordat je een nieuwe kitten verwelkomt, is het belangrijk te overwegen hoe hij het beste kennis kan maken met andere huisdieren in het gezin. Dit helpt bij het verminderen van het stressniveau van zowel de nieuwkomer als van je huidige huisdieren.

Als je al een kat hebt, is het meestal geen goed idee om een nieuwe kat te introduceren. Katten zijn solitaire dieren en zijn veel meer geschikt om in een huishouden van één kat te leven.

Het introduceren van een nieuwe kat zal zeer waarschijnlijk voor beide katten stress veroorzaken en dit leidt vaak tot gedragsproblemen bij één kat of beide katten. Eén kat kan proberen de andere te domineren, en afgezien van de emotionele stress die wordt veroorzaakt kan het ook leiden tot letsel door gevechten.

Verder kan de meer angstige kat buiten de kattenbak en op onaanvaardbare plaatsen gaan urineren en toiletteren. Ook kunnen er problemen ontstaan met eten; als de ene kat de andere domineert kan dat tot overgewicht bij de één en onvoldoende voeding voor de ander leiden.

Als je wilt dat er meer dan één kat met je samenleeft, houd dan rekening met hun behoeften en probeer daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. In het algemeen is het zo dat katten die even oud zijn wanneer ze kennis met elkaar maken (of katten die dezelfde ouders hebben of combinaties van ouders en nakomelingen zijn) zich beter aanpassen aan langdurig samenleven.

Een kitten laten kennismaken met een kat


Er is een aantal manieren waarop je het proces van het aan elkaar laten wennen van katten veel gemakkelijker kunt maken

  • Zorg ervoor dat je iedere afzonderlijke kat voldoende persoonlijke ruimte geeft. Dit vertaalt zich naar een kattenbak per kat plus één extra per huishouden
  • Aparte voedings- en drinkbakjes voor iedere kat
  • Een persoonlijk veilig plekje om naartoe te vluchten en zich te verstoppen, zodat iedere kat zich veilig en beschut kan voelen


Wanneer je twee katten of een kat en een kitten laat kennismaken, moet dit langzaam en geleidelijk aan gebeuren. Geef beide huisdieren de vrijheid en de ruimte om elkaar op een veilige manier te onderzoeken. Dit kan worden gedaan door middel van een kattendrager of kittenkooi waarin de nieuwkomer opgesloten zit en beveiligd wordt tegen aanvallen. Tegelijkertijd kan de gevestigde kat in zijn eigen tempo op onderzoek uitgaan en op elk gewenst moment vluchten of zich terugtrekken naar zijn eigen veilige plekje.

Bouw deze inleidende episoden in de loop van de tijd geleidelijk aan op, maar wees je ervan bewust dat het een paar dagen tot een paar maanden kan duren voordat beide katten hebben geleerd met elkaar samen te leven. En blijf altijd letten op tekenen van gedragsproblemen.
 

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Een kitten laten kennismaken met een hond


Een kat of kitten laten kennismaken met een al in huis wonende hond kan minder stressvol lijken dan het met elkaar laten kennismaken van twee niet met elkaar bekende katten, maar het is niet zonder risico. Honden zijn als groepsdieren doorgaans verdraagzamer jegens nieuwkomers, maar ze kunnen nog altijd bang zijn voor het onbekende en ook agressie tonen. Het is van wezenlijk belang om met een kennismaking dezelfde mate van zorgvuldigheid in acht te nemen als met twee katten en een langzame, geleidelijke ontmoeting te laten plaatsvinden waarbij één dier tijdens de gehele gebeurtenis veilig opgesloten zit.

Denk er ten slotte altijd aan om toezicht te houden op elke ontmoeting tussen dieren die onbekend met elkaar zijn. Het is belangrijk om dit te blijven doen totdat ze duidelijk aan elkaar gewend zijn. Dit houdt in dat ze niet naar elkaar blazen of grommen, voor elkaar vluchten of zich voor elkaar verstoppen, en wat belangrijker is: dat ze dicht bij elkaar gaan slapen, samen gaan spelen, etc.

Als je je op welk moment ook tijdens dit proces ongerust maakt doe je er goed aan om de dierenarts of een plaatselijke diergedragskundige te raadplegen.

Je kitten laten kennismaken met andere huisdieren

Deel dit met mensen die je kent

ShareEmailtwitterFB