Kiest_Kat_Baasje

KIEST EEN KAT HAAR EIGEN BAASJE?

​Omdat katten als huisdieren worden gehouden en hun baasjes voor hun voeding, gezondheid, welbevinden en training moeten zorgen, denken we algauw dat het kiezen van een kat eenrichtingsverkeer is. Maar desondanks houdt een kat altijd haar vrije wil. Een kat toont bijvoorbeeld vaak een voorkeur voor één bepaalde persoon in het gezin of kan zelfs besluiten om ongevraagd bij jou te komen wonen! Basiskennis van de psychologie en het gedrag van katten is belangrijk om je kat zo voorspoedig mogelijk aan haar nieuwe omgeving te laten wennen. Naast de basisbehoefte aan voedsel en onderdak wordt een kat gedreven door de behoefte aan veiligheid en comfort. Daarom gaat ze van nature de meest hechte band aan met degenen die haar zo veel mogelijk emotioneel evenwicht, welzijn en geruststelling bieden.

1854

De natuurhistoricus Isidore Geoffroy Saint-Hilaire bedenkt de naam ‘ethologie’ voor het onderzoek naar diergedrag, dat tot een beter begrip van het gedrag van katten leidt

​Om jouw kat onafhankelijker te maken, kun je korte periodes van afwezigheid inbouwen en haar aanmoedigen om zich op andere mensen te richten.